Jacob Verbove Antoon van der Vat
 


afb1
Hilvarenbeek, 1798

afb2
Burg Plesse, eind 18e eeuw

afb3
Den Haag, Scheveningseweg

afb4
Vught, Hervormde Kerk en Lambertustoren, 1790

afb5
Vught, Lambertustoren

afb6
Vught

Uit Bobetten in Hessenland
een beschrijving van de familie DannisJohan Nicolaus Danis (ook: Danies) trouwt op 27 oktober 1771 in Hilvarenbeek met Maria Elisabeth Boumans. Johan Nicolaus komt uit Hessen. Zijn geboorteplaats wordt in het trouwboek Bobetten genoemd. Misschien is dit Bovenden, dat tegenwoordig in de Duitse deelstaat Niedersachsen ligt, maar dat destijds deel uitmaakte van Hessen. Het stadje ligt dichtbij Göttingen en is onder andere bekend vanwege de middeleeuwse burcht Plesse.
Ook de geboorteplaats van Maria Elisabeth roept vraagtekens op; zij is geboren in 'Meeldre, onder 't Hertogdom Gelderland onder 't Bisdom van Roermonde'. Zou dit Malden kunnen zijn?
Johan Nicolaus is protestant, Maria Elisabeth is katholiek en zij sluiten dus een gemengd huwelijk. Bepaald wordt dat de zonen, die voortkomen uit het huwelijk gereformeerd zullen worden opgevoed en de dochters 'volgens de Roomsche Kerk'.

Een zoon en een dochter
Aan deze huwelijksbepaling wordt strikt de hand gehouden, want zoon Jan Hendrik wordt in 1773 gereformeerd gedoopt, terwijl Petronella het jaar daarop katholiek gedoopt wordt.
Petronella verhuist in 1799 naar Den Haag. Zij trouwt met Johannes Lodewijk Riedel, die tuinman en hovenier is. Ze wonen in wijk F, de omgeving van het Noordeinde, de Zeestraat en de Scheveningseweg, een groen gebied met vele voorname woningen en tuinen om te onderhouden. Petronella overlijdt in 1844 in Den Haag.
Haar broer Jan Hendrik vertrekt ook uit Hilvarenbeek en vestigt zich in Vught als kleermaker. In 1794 doet hij belijdenis in de Hervormde Kerk in Vught. Hij trouwt in 1804 met Christina Margaretha Satter. Zij heeft voor het huwelijk al een kind gekregen, Hendriena, die geboren is in 1801. Of Jan Hendrik de vader van het kind is, is niet duidelijk, maar het wordt wel door hem erkend bij het huwelijk.
In 1805 wordt Jan Hendrik, ondanks het buitenechtelijke kind, toch benoemd tot diaken van de kerk.

Koster en orgeltrapper
Jan Hendrik en Catharina Margaretha krijgen, behalve de eerder genoemde Hendriena, nog zes kinderen, die allemaal in Vught worden geboren. Eén van hen is Wilhelmina, geboren in 1821, die in 1850 zal trouwen met Pieter Verbove.
In 1823 wordt Jan Hendrik door de kerkeraad aangesteld als koster, 'voorzien met alle regten daartoe betrekking hebbende, alsmede de emolumenten bij de begrafenissen'. Hij blijft deze functie uitoefenen tot aan zijn dood in 1840.
Van 1819 tot 1824 is hij ook nog orgeltrapper, waarvoor hij jaarlijks fl. 10,10 ontvangt. De orgeltrapper moest ervoor zorgen dat er bij het bespelen van het orgel steeds voldoende winddruk was. In 1824 neemt zijn zoon Johannes Lodewijk, die dan pas 16 jaar is, de functie over en hij blijft dat doen tot aan zijn dood in 1883.

Wegens ouderdom en zwakheid
Na de dood van Jan Hendrik in 1840 neemt zijn vrouw Catharina Margaretha Satter het werk van haar man over en zij wordt aangesteld als kosteres. Ze krijgt daarbij vanaf 1841 hulp van haar schoonzoon Carolus Alexander van Latum, die in 1827 met haar dochter Hendriena is getrouwd. Een paar jaar lang blijkt dat een goede constructie te zijn, totdat de kerkenraad haar in 1845 toch nog ontslaat, omdat zij 'wegens ouderdom en zwakheid niet meer in staat was de functiën, aan die betrekking verbonden, behoorlijk waartenemen'. Zij was toen 61 jaar. Christina stierf ruim veertien jaar later, in 1859.

Twee dochters
De kinderen van Jan Hendrik en Christina Margaretha blijven niet allemaal in Vught wonen. Sussanna bijvoorbeeld, trouwt met Jean Pierre Wickering uit Maastricht en gaat in Eindhoven wonen. Christina blijft wel in Vught; zij trouwt met haar neef Christiaan Godefried Satter. Ook Wilhelmina blijft in Vught. Zij krijgt voordat zij trouwt met Pieter Verbove twee dochters, Wilhelmina en Maria Elisabeth, resp. geboren in 1842 en 1848. Bij het huwelijk in 1850 worden deze kinderen niet erkend, zodat mag worden aangenomen, dat Pieter Verbove niet de vader is. De beide dochters houden dan ook de achternaam Dannis, maar groeien wel samen op met de andere kinderen uit het gezin. Wilhelmina en Pieter krijgen samen nog negen kinderen, waarvan er één jong overlijdt.

Nog een koster
De jongste zoon van Jan Hendrik en Christina Margaretha, Hendrik Lambertus, kiest voor een carrière als beroepsmilitair en hij verlaat Vught. In 1880, op 54-jarige leeftijd, trouwt hij in Zutphen met Johanna Ida Hendriksen. Zij krijgen geen kinderen.
Johannes Lodewijk, die al eerder is genoemd als opvolger van zijn vader bij het orgeltrappen, blijft wel in Vught wonen. Hij trouwt in 1846 met Gijsberdina Sulsters uit Sprang. Van de vijf kinderen die zij krijgen, overleeft alleen hun zoon Jan Hendrik. Hij trouwt in 1880 met Gijsberta Havelaar en zij krijgen acht kinderen. Hun jongste zoon Gerrit Nicolaas zet een oude familietraditie voort en wordt koster van de hervormde kerk in Vught. Hij sterft in 1982.


Home | Account aanvragen | Beheer | Familiefoto's | Verhalen | Bronnen | Statistieken | Nieuw | Zoeken | Email


2005-2007 - deze site is gemaakt met TNG 6.0.3 - laatste update: 5 december 2007