Jacob Verbove Antoon van der Vat
 


afb3
Gezicht op Delft, Johannes Vermeer, ca. 1660/1661afb4
Loosduinen, 1790afb5
Tuinbouw in Loosduinenafb1
Scheveningen, Villa Gloriette, Scheveningseweg 31afb2
Loosduinen, Landgoed Valkenboschafb6
Loosduinen, 1900afb15
Abram Pauptit en Margaretha Jacoba Voortman

Metselaars, tuinlieden en huwelijksfeesten
een beschrijving van de familie Voortman


De naam Voortman komt vooral veel voor in Overijssel en is waarschijnlijk van Duitse herkomst. Er is echter ook een Zuidhollandse tak en die wordt hier gedeeltelijk beschreven. Of er enig verband is tussen de beide families is (nog) niet duidelijk.

Delft
We beginnen onze beschrijving in de omgeving van Delft.
Hendrik Jansz Voortman trouwt in 1673 in Schipluiden met Rachel Bucquet, de oudste dochter van Steven Bucquet en Annetje Blondeus. Hendrik en Rachel krijgen maar liefst dertien kinderen en wonen in Delft.
Eén van hun kinderen is Catharina, geboren in 1681. We komen haar in 1707 weer tegen in Loosduinen, waar zij een zoon Johannes krijgt. Zij is dan ongehuwd, waardoor haar zoon haar achternaam krijgt. Ene Jan van der Valk is vermoedelijk de vader. Dit valt af te leiden uit een verklaring die Catharina op 8 december 1707 aflegt ten overstaan van notaris Couckebacker in 's-Gravenhage ter voorbereiding van een "cas matrimonieel". Processtukken zijn verder niet boven water gekomen, dus mogelijk is de zaak geschikt. Waarschijnlijk heeft Jan van der Valk Catharina zwanger gemaakt en haar beloofd te zullen trouwen, wat echter niet is gebeurd. Een klein jaar later trouwt Catharina met de weduwnaar Frank Pieterse Noordervliet. Johannes blijft de achternaam Voortman dragen.

Loosduinen
Johannes blijft zijn hele leven in Loosduinen wonen. In 1729 trouwt hij met Helena Alkemade en zij krijgen ten minste drie kinderen. Helena sterft in 1761 en Johannes hertrouwt op 70-jarige leeftijd met Catharina Groeneweg.
Johannes' zoon Daniel trouwt pas op 44-jarige leeftijd met de veertien jaar jongere Magdalena Eekhout, die afkomstig is uit Rijswijk. Zij krijgen vijf kinderen. De oudste zoon Leenderd is tuinman. Hij trouwt in 1798 in Scheveningen met Johanna Maria Reijntjes en woont aan de Veenweg tussen Wilsveen en Nootdorp. Leenderd overlijdt in 1851 in Den Haag.

Metselaars en tuinlieden
De tweede zoon van Daniel en Magdalena heet Johannes en de derde Jacobus. Ze hebben ook nog twee dochters, Elisabeth en Johanna.
Johannes trouwt in 1801 met Geertrui van Nuffelen en zij noemen hun oudste zoon Daniel, naar zijn grootvader. Daniel gaat werken als metselaar, een beroep dat ook door een aantal van zijn zonen wordt uitgeoefend. Een ander beroep dat we in de 19e eeuw regelmatig tegenkomen bij de Voortmannen is tuinman. Loosduinen werd in die tijd immers steeds belangrijker als tuinbouwgebied.
Ze zijn echter niet alleen werkzaam in het warmoeziersbedrijf, maar ook bij het onderhoud van particuliere tuinen. Zo is bijvoorbeeld Jacob (1835-1887), zoon van Johannes Voortman en Maria de Zoete, ruim twintig jaar lang de tuinbaas van Adrian Moens en zijn vrouw Grace Turing, die Villa Gloriette in Scheveningen bewonen. Bij het overlijden van Jacob spreekt zijn werkgeefster haar waardering voor hem uit in een familiebericht in de krant: 'Heden overleed, tot mijne groote droefheid, mijn Tuinbaas, de Heer J. Voortman, die mij gedurende ruim 20 jaren trouw en eerlijk heeft gediend. Wed. A. Moens-Turing'.

Jager van Zijne Majesteit den koning
Willem Voortman, de zoon van Jacobus en Margrietha Kroonenberg, wordt geboren in 1818 in Loosduinen. Hij treedt in 1838, het jaar waarin hij trouwt met Petronella Hogenwoning, in dienst als jager van Z.K.H. Prins Willem Frederik, de latere koning Willem II. Deze had een aantal landgoederen en grote stukken duingebied tussen Den Haag en Loosduinen opgekocht om als jachtgebied te gebruiken. Het gebied, dat tegenwoordig midden in de bebouwde kom van Den Haag ligt, omvatte onder andere de landgoederen Zorgvliet, Houtrust, Valkenbos en Rustenburg en was ruim 600 ha groot.
Willem blijft zijn hele leven in dienst van de koning. Hij klimt van jager op tot jachtopziener en rijksveldwachter. In 1888 plaatst zijn zoon Johannes een familiebericht in de krant ter gelegenheid van het 50-jarig huwelijk van zijn ouders en hij voegt eraan toe: 'ook vijftig jaar in dienst Vorstelijk Huis'. Willem woont dan met zijn vrouw in villa Valkenbosch. Hij sterft nog hetzelfde jaar, 70 jaar oud.

25-jarige echtvereeniging
Een ander huwelijksjubileum dat de krant haalt is dat van Daniel Voortman en Anthonia Josephina Coelen. Daniel is de zoon van Daniel Voortman en Dina van Ouwendijk en de kleinzoon van de hierboven genoemde Johannes. Anthonia Josephina, die uit Utrecht afkomstig is, is de dochter van Simon Coelen en Catharina Elisabeth Giovanelli. Daniel en Anthonia trouwen in 1879 in Den Haag, maar wonen tot 1895 in Loosduinen. Zij krijgen 11 kinderen. De oudste dochter is Johanna Maria, die in 1907 trouwt met Pieter Verbove. De oudste zoon heet Simon. In 1895 verhuist het gezin naar Ouddorp op Goeree-Overflakkee. De oudste kinderen blijven echter in Loosduinen of Den Haag wonen. Simon voegt zich in 1896 bij de rest van de familie in Ouddorp. Hij plaatst in 1904 een advertentie in de krant met de volgende tekst: 'Zoo de Heere wil en zij leven, hopen onze geliefde Ouders Daniel Voortman en Anthonia Jozephina Coelen op Zaterdag 7 mei a.s. hunne 25-jarige echtvereeniging te herdenken.'

De oudjes verheugen zich nog in een uitstekende gezondheid
Daniel en Anthonia zijn nog maar beginners in vergelijking met Margaretha Jacoba Voortman en haar echtgenoot Abram Pauptit. Zij vieren namelijk in 1912 hun 60-jarig huwelijksfeest. Margaretha Jacoba is de achternicht van Daniel en de zus van tuinbaas Jacob. In 1852 trouwt zij in Loosduinen met de metselaar Abram Pauptit. Ze vestigen zich in Stompwijk, maar verhuizen later naar Scheveningen, waar ook haar ouders wonen.
Hun 60-jarig huwelijksfeest haalt de krant. Onder de foto's van de hoogbejaarde echtelieden staat de tekst: 'Zestig Jarig Huwelijksfeest van A. Pauptit (87 jaar) en M.J. Voortman (85 jaar) te Scheveningen, gevierd in een uitgebreiden familie- en vriendenkring. - De oudjes, wier foto, hierboven geplaatst, genomen werd op den feestdag, verheugen zich nog in een uitstekende gezondheid'.
Echter, Abram sterft nog geen jaar later; Margaretha Jacoba houdt het vol tot december 1916.

[Met dank aan de heer H. Beudeker]


Home | Account aanvragen | Beheer | Familiefoto's | Verhalen | Bronnen | Statistieken | Nieuw | Zoeken | Email


2005-2007 - deze site is gemaakt met TNG 6.0.3 - laatste update: 5 december 2007